Adana Valiliğinden önemli duyuru

Yerel 01.02.2022 - 18:22, Güncelleme: 17.05.2022 - 17:25
 

Adana Valiliğinden önemli duyuru

Adana Valiliğinden duyurulmuştur:   1-TOPLANTI  VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHLARI   2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3.maddesi esaslarına göre, İlimiz merkezinde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde ilk toplanma yerleri, yürüyüş güzergâhları, toplantı alanları, dağılma yerleri ile pankart ve afiş asılabilecek yerler aşağıya çıkartılmıştır.   A-) SEYHAN İLÇESİ   TOPLANTI ALANI  : UĞUR MUMCU MEYDANI     a) YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGÂHI: Kasım Gülek Köprüsü (5.200 m2 alan) olan ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Cevat Yurdakul Caddesini takiben, İstasyon Meydanı önüne kadar uzanan 850 metrelik güzergâh.   b) TOPLANTI ALANI TANIMI:   İstasyon Meydanı, Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğü binası ile Cemalpaşa PTT binasının çevirdiği 12.750 m2 'lik alandır. Toplantıya katılım yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak genişletilecektir.   Uğur Mumcu Meydanı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun kapsamında yapılacak etkinlikler için toplantı alanı olarak belirlenmiştir. Ancak, (Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar haricinde) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Ek-1 maddesi hükmünce düzenlenecek etkinliklere (konser, şölen vb.) ilişkin başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.    c) DAĞILMA YOL GÜZERGÂHLARI:   Ziyapaşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi ve Atatürk Caddesi (Valilik İstikameti- Sular Mevkii İstikameti), Kasım Gülek Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi dağılma yolu güzergahı olarak belirlenmiştir.        d) PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER:   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;     Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.     B-) YÜREĞİR İLÇESİ  TOPLANTI ALANI: YÜREĞİR SARIÇAM DERESİ YANINDAKİ SEMT PAZARI a)YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGAHI:   Dadaloğlu Bulvarı başlangıcında bulunan Halk Bankası önünde (2.000 m2 alan) toplanıp, aynı bulvar üzerinden   Sarıçam deresi istikametine doğru 650 metrelik güzergâhı takiben asfalt zeminli Semt pazar yerine kadar.     b) TOPLANTI ALANI TANIMI:   Yürüyüş istikametine göre Sarıçam deresini geçince sol tarafta kalan Semt Pazar Yeri, (7500 m2 'lik alan)   c)DAĞILMA YOL GÜZERGAHLARI:   Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Tren yolu hattı istikametinde ve Afet evleri semtinde yer alan  tali yollardır.   d)PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER :   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar; Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.   C-) ÇUKUROVA İLÇESİ:   TOPLANTI ALANI: ADANA KOOP SEMT PAZARI  a)YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGÂHI:   Dr. Sadık Ahmet Bulvarının Çoban Yurtçu Bulvarı ile kesiştiği yerde bulunan (2.500 m2 alan) ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Çoban Yurtçu Bulvarından (550 metre mesafe) ilerledikten sonra, Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Kooperatifi Semt Pazarı.    b) TOPLANTI ALANI TANIMI:   Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Kooperatifi Semt Pazarı alanıdır.  Toplantıya katılımın yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak genişletilecektir.c) DAĞILMA YOL GÜZERGAHLARI: Çoban Yurtçu Bulvarı ve bağlantılı ara sokaklar.   d)PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER:   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;     Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.    D)SARIÇAM İLÇESİ: a) TOPLANTI ALANI VE TANIMI:   Kani Karaca Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarının kesiştiği kavşak (4000 m2 'lik alan)   b) YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGAHI:   Orhangazi Mahallesi Kani Karaca Bulvarı üzerinde 3299 Sokak ile Barış Caddesinin kesiştiği alanda (1000 m2 'likalan) toplanılıp, Kani Karaca Bulvarından Adnan Kahveci Bulvarı doğrultusunda 800 metrelik güzergâh.     c)  DAĞILMA YOL GÜZERGÂHI:   Yürüyüş güzergahı ve toplantı alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler.   d) PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER:    Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;   Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.           2-GENEL ESASLAR:   2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yukarıda tespit edilen afiş ve pankart asılabilecek yerler dışında, diğer cadde ve sokaklara afiş ve pankart asılabilmesi için, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 tarih ve 232 sayılı kararı ile kabul edilen İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre, Adana Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam Belediye Başkanlıklarına ait bilboard ve panolara afiş ve pankart asılabilmesi için, yetkili işletmeci- firmalara müracaat edilecektir.   Yukarıda tespit edilen güzergâhlar ve alanlar dışında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleyenler ile afiş ve pankart asanlar hakkında 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümleri;   Valilik Makamı tarafından konu ile ilgili yapılmış düzenleme ve alınmış kararlara aykırı hareket edenler hakkında ise Kabahatler Kanununun İdari yaptırım kararı verme yetkisi başlığı altında düzenlenen 22. maddesinde sayılan;           1) Kabahat, dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili Kanunda açıkça gösterilen idari kurul, Makam veya kamu görevlileri yetkilidir.   2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.   3) İdarî Kurul, Makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla İdarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir hükmü ile; 42. maddenin 1. Fıkrasında “Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, 581 Türk Lirasından 18.028 Türk Lirasına   kadar   idari   para cezası verilir.  Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.” hükümlerine göre, İdari para cezası ile tecziye edileceklerdir.   Anayasal bir hak olan düşünce hürriyetinin korunması, toplumda demokratik yöntemlerle kullanımının ve gelişiminin sağlanması, sivil toplumun teşviki ve gelişimi açısından önem arz etmektedir.   İlimizde Seyhan, Yüreğir ve Çukurova İlçelerinde 2911 Sayılı Kanun’a göre yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde uyulacak yol güzergahı ve esaslara ilişkin düzenlemeleryukarıda açıklanmıştır.      Bu hak ve  özgürlüklerin,  vatandaşlarımız  tarafından kullanımında belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adana Valiliğinden duyurulmuştur:

 

1-TOPLANTI  VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHLARI

 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3.maddesi esaslarına göre, İlimiz merkezinde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde ilk toplanma yerleri, yürüyüş güzergâhları, toplantı alanları, dağılma yerleri ile pankart ve afiş asılabilecek yerler aşağıya çıkartılmıştır.

 

A-) SEYHAN İLÇESİ

 

TOPLANTI ALANI  : UĞUR MUMCU MEYDANI 

 

 a)

YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGÂHI:

Kasım Gülek Köprüsü (5.200 m2 alan) olan ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Cevat Yurdakul Caddesini takiben, İstasyon Meydanı önüne kadar uzanan 850 metrelik güzergâh.

 

b)

TOPLANTI ALANI TANIMI:

 

İstasyon Meydanı, Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğü binası ile Cemalpaşa PTT binasının çevirdiği 12.750 m2 'lik alandır. Toplantıya katılım yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak genişletilecektir.

 

Uğur Mumcu Meydanı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun kapsamında yapılacak etkinlikler için toplantı alanı olarak belirlenmiştir. Ancak, (Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar haricinde) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Ek-1 maddesi hükmünce düzenlenecek etkinliklere (konser, şölen vb.) ilişkin başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

c)

DAĞILMA YOL GÜZERGÂHLARI:

 

Ziyapaşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi ve Atatürk Caddesi (Valilik İstikameti- Sular Mevkii İstikameti), Kasım Gülek Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi dağılma yolu güzergahı olarak belirlenmiştir.    

  

d)

PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER:

 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;

 

 

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir. 

 

 B-) YÜREĞİR İLÇESİ

 TOPLANTI ALANI: YÜREĞİR SARIÇAM DERESİ YANINDAKİ SEMT PAZARI

a)YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGAHI:

 

Dadaloğlu Bulvarı başlangıcında bulunan Halk Bankası önünde (2.000 m2 alan) toplanıp, aynı bulvar üzerinden   Sarıçam deresi istikametine doğru 650 metrelik güzergâhı takiben asfalt zeminli Semt pazar yerine kadar.

 

 

b) TOPLANTI ALANI TANIMI:

 

Yürüyüş istikametine göre Sarıçam deresini geçince sol tarafta kalan Semt Pazar Yeri, (7500 m2 'lik alan)

 

c)DAĞILMA YOL GÜZERGAHLARI:

 

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Tren yolu hattı istikametinde ve Afet evleri semtinde yer alan  tali yollardır.

 

d)PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER :

 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir.

 

C-) ÇUKUROVA İLÇESİ:

 

TOPLANTI ALANI: ADANA KOOP SEMT PAZARI

 a)YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGÂHI:

 

Dr. Sadık Ahmet Bulvarının Çoban Yurtçu Bulvarı ile kesiştiği yerde bulunan (2.500 m2 alan) ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Çoban Yurtçu Bulvarından (550 metre mesafe) ilerledikten sonra, Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Kooperatifi Semt Pazarı.

 

 b) TOPLANTI ALANI TANIMI:

 

Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Kooperatifi Semt Pazarı alanıdır.  Toplantıya katılımın yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak genişletilecektir.c) DAĞILMA YOL GÜZERGAHLARI:

Çoban Yurtçu Bulvarı ve bağlantılı ara sokaklar.

 

d)PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER:

 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;

 

 

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir. 

 

D)SARIÇAM İLÇESİ:

a) TOPLANTI ALANI VE TANIMI:

 

Kani Karaca Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarının kesiştiği kavşak (4000 m2 'lik alan)

 

b) YÜRÜYÜŞ YOL GÜZERGAHI:

 

Orhangazi Mahallesi Kani Karaca Bulvarı üzerinde 3299 Sokak ile Barış Caddesinin kesiştiği alanda (1000 m2 'likalan) toplanılıp, Kani Karaca Bulvarından Adnan Kahveci Bulvarı doğrultusunda 800 metrelik güzergâh.

 

  c)  DAĞILMA YOL GÜZERGÂHI:

 

Yürüyüş güzergahı ve toplantı alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler.

 

d) PANKART VE AFİŞ ASILABİLECEK YERLER: 

 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;

 

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerince belirlenen bilbordlara, ilan ve reklam panolarına yasal çerçevede asılabilecektir. 

 

       2-GENEL ESASLAR:

 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yukarıda tespit edilen afiş ve pankart asılabilecek yerler dışında, diğer cadde ve sokaklara afiş ve pankart asılabilmesi için, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 tarih ve 232 sayılı kararı ile kabul edilen İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre, Adana Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam Belediye Başkanlıklarına ait bilboard ve panolara afiş ve pankart asılabilmesi için, yetkili işletmeci- firmalara müracaat edilecektir.

 

Yukarıda tespit edilen güzergâhlar ve alanlar dışında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleyenler ile afiş ve pankart asanlar hakkında 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümleri;

 

Valilik Makamı tarafından konu ile ilgili yapılmış düzenleme ve alınmış kararlara aykırı hareket edenler hakkında ise Kabahatler Kanununun İdari yaptırım kararı verme yetkisi başlığı altında düzenlenen 22. maddesinde sayılan;

 

        1) Kabahat, dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili Kanunda açıkça gösterilen idari kurul, Makam veya kamu görevlileri yetkilidir.

 

2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.

 

3) İdarî Kurul, Makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla İdarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir hükmü ile; 42. maddenin 1. Fıkrasında “Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, 581 Türk Lirasından 18.028 Türk Lirasına   kadar   idari   para cezası verilir.  Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.” hükümlerine göre, İdari para cezası ile tecziye edileceklerdir.

 

Anayasal bir hak olan düşünce hürriyetinin korunması, toplumda demokratik yöntemlerle kullanımının ve gelişiminin sağlanması, sivil toplumun teşviki ve gelişimi açısından önem arz etmektedir.

 

İlimizde Seyhan, Yüreğir ve Çukurova İlçelerinde 2911 Sayılı Kanun’a göre yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde uyulacak yol güzergahı ve esaslara ilişkin düzenlemeleryukarıda açıklanmıştır. 

 

 

Bu hak ve  özgürlüklerin,  vatandaşlarımız  tarafından kullanımında belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve adanamedyahaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.